วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปั๊มลม เครื่องอัดลมแบบที่ไม่มีนำ้้มันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น

อีวาต้า IWATA หรือ ANEST IWATA AIR COMPRESSOR from Japan เป็นปั๊มลมจากประเทศญี่ปุ่น ชนิดที่ไม่มีหรือไม่ต้องใช้นำ้มันเครื่องเลยแม้แต่หยดเดียว
บริษัท อีวาแมค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายปั๊มลม หรือเครื่องอัดอากาศของ Anest Iwata แต่ผู้เดียวโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น เป็นปั๊มลมที่ใช้ในทางการแพทย์รวมถึงอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องการใช้ลมที่มีคุณภาพความสะอาดสูง เช่นอุตสาหกรรมอาหารและยา อีเล็คโทรนิคส์เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าชาวไทยมากว่า51ปีโดยที่เครื่องอัดอากาศชนิดนี้บริษัท อีวาแมคในปัจจุบันได้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการปั๊มลมในบ้านเราในด้านชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปั๊มลมที่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตลมที่สะอาดปราศจากไอนำ้มันหรือสิ่งปลอมปนได้ นั้นโดยให้ดูที่ระบบของปั๊มลมชนิดนั้นว่าเป็น Oil free หรือไม่ บริษัท อีวาแมค จำกัด IWAMAC co.,ltd.เป็นผู้จำหน่ายเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดของลมสูงภายใต้ยี่ห้อ อีวาต้าหรือเอเนส อีวาต้า Anest Iwata เป็นปั๊มลมจากประเทศญี่ปุ่น มีมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และทางบริษัทเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงบริการอะไหล่และบริการหลังการขาย